Disclaimer

Beheerder van website Even Op Stap

De beheerder van website Even Op Stap is:

Tekstbureau Xianti Freelance
Vera Blockx
Pausenstraat 58
2360 Oud-Turnhout
E-mail: xianti@telenet.be

 

Correctheid, volledigheid en beschikbaarheid van informatie op de website

De beheerder van website Even Op Stap spant zich in om de bezoekers van de website volledige en correcte informatie te verschaffen. Het kan echter gebeuren dat er fouten en onvolledigheden sluipen in de inhoud van de webpagina’s. Het is ook mogelijk dat bepaalde informatie, bepaalde webpagina’s of de volledige website tijdelijk niet beschikbaar zijn. De informatie op de website is niet aangepast aan persoonlijke wensen of aan specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwd worden. Bezoekers van de website die foutieve of onvolledige informatie vaststellen, worden uitgenodigd om dit te melden via het reactieformulier op elke webpagina en elk blogbericht.

De beheerder van Even Op Stap is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, of door een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van webpagina’s of van de volledige website.  

 

Hyperlinks naar andere websites

De website Even Op Stap bevat diverse hyperlinks naar websites van derden, of verwijst daar onrechtstreeks naar. Het plaatsen van deze hyperlinks of onrechtstreekse verwijzingen betekent niet dat de beheerder van website Even Op Stap impliciet de inhoud van de betrokken webpagina’s goedkeurt. De beheerder van Even Op Stap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde informatie op de webpagina’s van derden, of de onbeschikbaarheid van deze webpagina’s.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van website Even Op Stap, met inbegrip van tekeningen, kaarten, data, teksten, foto’s, filmbeelden e.d. is de intellectuele eigendom van de beheerder van Even Op Stap en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Voor het gebruik van de inhoud is er steeds uitdrukkelijke toestemming nodig van de beheerder.

 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Xianti Freelance bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Follow by Email

Wens je het volledige artikel op deze webpagina (inclusief kaart en afbeeldingen) afgedrukt op papier te ontvangen?  Dat kan! Schrijf VOORAF het bedrag van 6 euro over op bankrekening BE58 7360 2679 2979 van Xianti Freelance, en vul onderstaand formulier in. Wij sturen het afgedrukte artikel via de post naar jou toe zodra we de betaling ontvangen hebben.   

Wegens vakantie van de redactieleden van Even Op Stap is deze service momenteel niet beschikbaar. Vanaf zondag 10 april kunt u opnieuw gebruikmaken van deze service.     

Wegens vakantie van de redactieleden van Even Op Stap is deze service momenteel niet beschikbaar. Vanaf zondag 10 april kunt u opnieuw gebruikmaken van deze service.     

Wens je het volledige artikel op deze webpagina (inclusief kaart en afbeeldingen) als pdf-bestand, zodat je het nadien zelf kunt afprinten?  Dat kan! Schrijf VOORAF het bedrag van 2,5 euro over op bankrekening BE58 7360 2679 2979 van Xianti Freelance, en vul onderstaand formulier in. Wij mailen het artikel als pdf-bestand naar jou zodra we de betaling ontvangen hebben.